Back to the top

About

NL

Sophisticated Live is de energieke en muzikale live experience die club en festival vibes op events leveren.

SophisticatedLive_Koepelhal_SetVexy_SVB_6980

UITWEEK UTRECHT 2023

Na de start van dit concept (wat begon uit iets spontaans) 5 jaar geleden, hebben we veel shows op zak als dj en sax, die vaak met uitbreiding van percussie en mcplaatvonden. De ervaring die we hebben opgedaan met elkaar en door alle plekken waar we mochten spelen, heeft ons erg veel geleerd en gegeven. ‘’Dit is geen doorsnee dj-sax combinatie en jullie zijn onwijs goed!’’. Wij beseffen dat we een show van top kwaliteit bezitten en hebben dit naar een hoger level getild.

Sophisticated Live tilt jouw event naar een climax. Wij bezorgen je de ultieme live experience en brengen je in zomerse, ‘saxy’ club en festival-sferen met onze high-end show. Verwacht ijzersterke mash-ups in een vlotte mix van nieuwe en oude hits.

Ons professionele team wordt gevormd door dj Nagilo en saxofonist Julian, die jarenlange ervaring in de (internationale) clubscene hebben en elk event naar een higher level tillen. Zij worden bijgestaan door de wereldberoemde percussionist Cherokee en MC Iceman. Met elkaar creëert dit energieke viertal de unieke Sophisticated Live sound die bestaat uit funky & groovy (deep)house, techhouse, dance, electro en bigroom. Een euforische en internationale party vibe in onze liveshow is hiermee gegarandeerd.

Wij zetten een high-end show neer met goede muzikanten, geluid van hoge kwaliteit en extra’s die je een gevoel van euforie geven. Met veel mash-ups en een vlotte mix van nieuwe en oude tracks creëren wij onze eigen muzikale identiteit. Hiernaast hebben we de live experience met sax en percussie, en een mc die de hele show nog even een extra energielevel hoger tilt. Wij brengen de club- en festival vibe op het event met een ideale duur van 1,5 tot 2 uur. In deze tijd nemen wij het publiek mee in onze muzikale energie. Samen zijn wij een sterk team en we staan voor deze uitgangspunten met heel ons hart, de oneindige passie en liefde voor ons vak en de muziek.

Als wij een voorbeeld zouden moeten geven van een act waar wij het meest in de buurt komen, is het de Live show van Sam Feldt.

Naast de act kunnen wij ook voorzien in; volledige techniek, dansers/danseressen, special effects en foto/video. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om een avondvullend programma in elkaar te zetten door eventueel nog andere dj’s en/of live artiesten te programmeren voor en/of na onze act. Wij willen altijd mee denken in belang van het evenement.

SophisticatedLive_AnnabelRotterdam-20

ANNABEL ROTTERDAM

EN

Sophisticated Live is the energetic and musical live experience that delivers club and festival vibes at events.

SophisticatedLive_Koepelhal_SetVexy_SVB_6980

UITWEEK UTRECHT 2023

After the start of this concept (which started out of something spontaneous) 5 years ago, we di many shows as DJ and sax, often with an extension of percussion and mc. The experience we have gained with each other and through all the places where we were allowed to play has taught and given us a lot. ”This is not your average DJ-sax combination and you are really good!”. We realize that we own a top quality show and have taken it to the next level.

Sophisticated Live lifts your event to a climax. We provide you with the ultimate live experience and bring you into summery, ‘saxy’ club and festival atmospheres with our high-end show. Expect rock-solid mash-ups in a smooth mix of new and old hits.

Our professional team is made up of DJ Nagilo and saxophonist Julian, who have years of experience in the (international) club scene and take every event to a higher level. They are assisted by the world famous percussionist Cherokee and MC Iceman. Together, this energetic foursome creates the unique Sophisticated Live sound that consists of funky & groovy (deep) house, tech house, dance, electro and bigroom. This guarantees a euphoric and international party vibe in our live show.

We have a high-end show with good musicians, high-quality sound and extras that give you a feeling of euphoria. With many mash-ups and a smooth mix of new and old tracks, we create our own musical identity. In addition, we have the live experience with sax and percussion, and a mc that raises the whole show an extra energy level. We bring the club and festival vibe to the event with an ideal duration of 1.5 to 2 hours. In this time we take the audience into our musical energy. Together we are a strong team and we stand for these principles with all our heart, the infinite passion and love for our profession and the music.

If we had to give an example of an act we come closest to, it would be Sam Feldt’s Live Show.

In addition to the act, we can also provide; full technique, dancers/dancers, special effects and photo/video. In addition, we also offer the possibility to put together an evening-filling program by programming other DJs and/or live artists before and/or after our act. We always want to think along in the interest of the event.

298941536_5662091267174749_2266936851532170533_n

MAASSILO ROTTERDAM

© 2024 Sophisticated Live. All rights reserved.